(17/05/1947 / Vadali, Dist: - sabarkantha, Gujarat, India)

Usa Ka Pula Nga Rosas Sa Kilid Sa Bungtod

nakita ko ikaw, bag-o
nga mibuswak didto
sa tiilan sa bungtod

buot nakong kutloon ko
ikaw aron akong dalhon
sa akong balay sulod
sa bulsa dap-ig
sa akong dughan

apan sa imong katahom
giwakli nako ang kamatayon
ug gitanom akong kaugalingon
sa imong kiliran

buot kong motubo
ug mobuswak usab sama
kanimo bisan og ako nasayod
nga kini mahitabo lamang
su'd sa usa ka adlaw

by RIC BASTASA

Comments (1)

You are human being And commit to bring Togetherness With lots of stress even