Awit Ng Pag Ibig

AWIT NG PAG-IBIG
Melvin Banggollay

Awit ng pag-ibig ay may dakilang himig
Na kayang alisin luha't pait ng umiibig
Pagkat puso'y galak ang bukam-bibig
Sa bawat himig ng pagsuyo na nakakakilig.

Tunay na may kakaibang diwa ang dala
Ng mga awiting pag-ibig na ang panata
Ay magmahal ng wagas at buong pagsinta
Kahit hatid man nito'y wakas ng hininga.

Di man ito palaging inaawit para marinig
ito'y nasa himig ng pagtibuk at pagtindig
ng abang pusong tunay at wagas na umibig
at sa bawat kislap ng matang naliligalig.

Awit ng pag-ibig hatid ay ibang saya
Lalo na pag awitin ng buong pagsinta
at bawat nota'y damhin ng buong diwa
at pag naririnig mo'y dagling iibig ka.

by MELVIN BANGGOLLAY

Other poems of BANGGOLLAY (661)

Comments (2)

maybe not your best work, but does have that detached, wistful observer's charm that's become your long suit.
I love those moments of emptiness as the world just turns around you