( / Sadec, Vietnam)

Deep In Life's Shadows

Deep In Life's Shadows

Deep down in the shadows
I live a borrowed life
Deep in the hollow's depths
Shall this borrowed life be returned?
or should it be kept?
A life of such entangled mess

No one close for me to reach to
No hands there for me to touch
Life estranges itself in the deep darkness
Time seems to hold me still - in timelessness
Despaired, desperation in my prayers - I beg
Only echoes return from the heartbeats
Despaired, despondent, oh! how it hurts
I ask - why so much pain - of life, in itself
Only seeing tears streaming from heartache

Take me then, shadows, take what you must
take me to where my fate and yours meet
where love has only tears shed
and life's essence eventually fades
in time, as a candle burned out without regret.

Nhật Thụy Vi
Feb 2017
Vietnamsese version
Em chìm xuống cuộc đời

chìm, em chìm xuống mãi
trong bóng tối cuộc đời
Hai tay xanh xao níu
Mảnh hồn vừa buông xuôi!

Em chìm, em chìm theo
Ngút ngàn vào bóng tối
Thời gian nghiền hư hao
Đời đen thâm tội lỗi

Ngước mắt lên trời cao
Xin một điều không thể
Nước mắt rơi ê chề
Em, đoạn đời dâu bể

Chiều rơi giọt nắng hanh
Tái tê gò má lạnh
Soi tim này nắng ơi!
Chút nắng tàn - cô quạnh!

Chìm, cho em chìm theo
Dòng thiên thu định mệnh
Một chút tình vấn vương
Cũng tàn cùng ngọn nến!

Nhật Thụy Vi
August 2014

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.