(!) Ang Paghimatngon

daklit nga kadasig
mialisngaw,
sama sa uphag
nga hangin,
gisuyop
ang yamog
sa akong kaugatan

ang kahigwaos
miduslak niini,
nanglimbasog nga moalisbo
ngadto sa lang-at
nga way kinutuban

makalipong
ang pagtuyok
sa kalibutan,
gipangita ko
ang ulo ug punu-an
niini...


way paghimatngon
sa gasa sa adlaw
nga mibukhad na


ang kagahapon
ug ang ugma,
dili ko mahikap...


dinhi sa hataas nga
kapatagan nag inusara,
nangindahay,
nga makit-an ko
ang kinatibuk-an

by Alice Cuenca

Comments (1)

Thanks, Ella......nice poem...beautiful, in fact....I didn't know Samson had told you about us.......(.he does have a tendency to be a little gabby.) .. Love, D.