Dil Mein Kisi Ke Rah Kiye Ja Raha Hun Main

Poem By Jigar Moradabadi

Comments about Dil Mein Kisi Ke Rah Kiye Ja Raha Hun Main

yun zindagi guzar raha hun tere bagair jaise koi gunah kiye ja raha hun main wah bahuth khoob..


4,5 out of 5
1 total ratings