( / Sadec, Vietnam)

Em Ở Đâu Tuổi Trẻ Việt Nam?

Em ở đâu Tuổi Trẻ Việt Nam?

Em ở đâu mà em không thấy
Để bụi lấp mờ cả hai chử Việt Nam
Ánh sáng lung linh, màu cờ máu đỏ
Mấy mươi năm che phủ mất tâm linh
Em ở đâu?Vùng đất ông cha réo gọi
Từng mảnh rơi, từng mảnh đứt lìa thân
Gốc cội, rễ nguồn, cạn dòng sông Cửu
Biển cá hôi tanh nguồn nước đến từ đâu?

Em còn nhớ không? Có biết đến Thiên An Môn?
Những tấm lòng non, trong vòng vây quỉ đỏ
Nhưng vẫn ướm xanh màu hy vọng nhỏ
Trong tay các em dù không tấc thép
Nhưng lòng em, một ước muốn quật cường
Nắm tay nhau vùng dậy giữa trùng dương
Đểghìm lại cơn sóng cuồngbão dữ

Em Việt Nam bây giờ ở đâu
khi nước non thoi thóp thở?
Kẻ bạo quyền tranh bán cả cội nguồn
Chểm chệngồi buôn danh vọng hôi tanh
Và ngất ngưỡng với bạc tiền chia chác

Chín-mươi-chín năm?sẽ còn gì ngoài tan nát
Trăm triệu dân Việt Nam và tương lai đất nước
Chin-mươi-chin năm hay trăm năm, hay nghìn năm sẽ mất
Dưới bàn chân thô bạo của Tàu nô,
Bọn tham tàn từ phương Bắc tràn vô

Em ơi! Hãy lắng nghe lời gọi của non sông
Tiếng của em sẻ vang vọng muôn trùng
Bay khắp nơi cùng hồn thiêng sông núi
Tiếng của em,em hãy lên tiếng nói
Trước thế giới công bằng, tự do, và nhân ái
Đang đợi chờ, EM,
người Việt Nam kiêu hùng mãi mãi!Nhật Thụy Vi
June 6,2018

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes ) 1

Edgar Allan Poe

Annabel Lee

Comments (1)

This poem is very sensitive and thought provoking. Vietnamese Youth will hear your voice. Vietnamese will listen to the call of river of voice. All hope for justice, freedom, and humanity. There is expectation that the proud Vietnamese forever will get their rights and freedom. An amazing poem is shared with message of awareness...10