Στους Aυτόχειρες Εκείνους..To Those Suiciders..

΄Όταν όλοι οι άνθρωποι νόμισαν Λεύτεροι
πως είναι
να περπατήσουν με το βήμαγυμνό
καιτο βλέμμακαθάριο
τολμώντας έτσι
σ΄ακραίο βήμανα σταθούν τηνχαμένη ζωήτους
νακερδίσουν ξανά
να κοινωνήσουν
μιάς ύστατηςελπίδας το ζωογόνοφως..
΄κείνη
τους γέλασεοικτρά
χρεώνοντάς τους
αβάσταχτα ποσά
στρέφοντας έπειτα
το κεφάλι της αποστρεφόμενη
άλαλη σε κάθε άκουσμα
τούτου του πικρού και σίγουρααλόγιστου
προαναγγελθέντοςθανάτου.
{στους αυτόχειρες εκείνους...}


When all people thought Lent
how is it
to walk barefoot
and the look is clear
so dare
sacred step to stand their lost lives
to win again
to communicate
one last hope the living light..
She
laughed them madly
charging them
unbearable amounts
then turning
her head rotating
mute at every listening
of that bitter and definitely thoughtless
pre-announced death.
{to those suicider...}

by Mary Skarpathiotaki

Other poems of SKARPATHIOTAKI (200)

Comments (0)

There is no comment submitted by members.