Poem Hunter
Poems
Ham Bikhartey Hain Teeragi Ki Tarah
Bashir Badr (15 February 1935 - / Ayodhya, India)

Ham Bikhartey Hain Teeragi Ki Tarah

User Rating: 4,8 / 5 ( 2 votes ) 1

Comments (1)

Sab nazar ka fareb hai warna Koi hota nahin kisi ki tarah, ... bahuth khoob.....vaqiyee sahee farmaya...