PIH (17/09/1987 / )

Ngirit (Bicol Poem)

Ngirit mo sana
A buhay ko kumpleto na...
Sa labsok na mangitngit
Ika a mga bituon sa kalangitan
Na nagtataong liwanag sa buhay ko...
Sa mudtong uminanglas sa problema
Ika a patak ka preskong tubig nin solusyon
Tanganing kumalma ako.
Ngirit mo sana
A buhay ko kumpleto na...
Sa oras o sa minutong malang mundo'
Ika a kanta ka bayong na costa sa sanga ka mangga
Na nagpapamuya a puso ko.
Sa pagturog ko
Ika a panginip na abu kong lingawan ta ika
Nagtataong kapaingaluan sa pagal na awak ag kalag.
jomark m. baynado

by jomark baynado

Comments (0)

There is no comment submitted by members.