Hidden And Cunning Servants

finger one and the broken word
inclined towards the Dead Sea

sentenced to move hands
only for bread

pillar up to clouds
served for gallows

hidden and cunning servants
bite like hyenas

romanian version

degetul ş i vorba spartă
înclinau spre marea moartă

condamnaţ i să dea din mâini,
oamenii-mpă rţ eau la pâini
ş i la oameni ş i la câini;

drum cu stâlpii pân'la nori
slujeau de spânzură tori

slugi ascunse ş i viclene
muş cau ca niş te hiene

by ion untaru

Other poems of UNTARU (241)

Comments (0)

There is no comment submitted by members.