ህድደን ዎርልድስ - Hidden World's

I have not spoken like this becase.
I had no way of knowing
if after thousands of years you could
still read this language.
After your death I could not go on my love.
So I had them bury me alive next to you
untill your return my love.እ ሃቭኤ ኖት ስፖቀድ ሊቀ ትህስ።
እ ሃድ ኖ ዋይ ኦፍ ቅኖውንግ
እፍ አፍተር ትሆዑሳንድስ የአርስ ይኦኡ ጮዑልድ
ስትልል ረአድ ትህስ ላንጉአገ።
አፍተር ዮዑር ደአትህ እ ጮዑልድ ኖት ጎ ኦን ምይ ሎቭኤ።
ሶ እእሃድ ትሄም ቡርይ መ አልቭኤ ነሽት ቶy ይኦኡ
ኡንትልል ዮዑር ረቱርን ምይ ሎቭኤ።

by James McLain

Comments (0)

There is no comment submitted by members.