PM (July 24 Year of the snake / Reitz.Republic Of South Africa)

Ho Tswa Botebong Ba Pelo Yaka

lebitso la hae ke kariso hothwe lebitso lena kariso ha le fetolelwa sesothong le bolela hore mosadi e motle ya- ya kotsi.Ke tsohile hobane hlohle moo sehlopha se yang teng karisa ke yeng ya hlahelang a apere mmala ya rona a bina dipina tsa rona thelevishing.Ke tshohile hobane hotlwe o re nna ke- wa hae hape o re bosiu ha a robale o lora ka nna.Bokgopo ba mora karisang- -Monga sehlopha sena seo ke leng captain ho sona.Kajeno jwale ka maobane o ntse a buwa mantswe a bohiko ha a kopang le nna.Motsamai ha se ha hao mona.Mona ha o a hirelwa hore o etse ka moo o ratang a utlwa-Ke mang ya o fileng tokelo ya hore o buwe ka moputso wa hao feta ba bang le ha ole captain - .O senya lebitso la feme ena.Kere le bolelletswe hore le seke la bua le ba dikoranta ntle le permission yaka - Jwale ke eng wena one wa matha wa ya buwa le baqolosi ba ditaba - O shebe metswamao ya hao, o hlokomele mehato ya hao, o kwale molomu wa hao ho seng jwalo o tla tshwana le tsebangnyana yane ya se nang bokamoso kajeno eo o nkileng sebaka sa hae korisang o buwa jwalo ka lenyalo a hatekella ditokelo tsa ka tsa botho a sa mphe monyetla ya hore ke arabe ebile o ntlohela ke eme le monna mateneng ke kgathatsehile haholo moyeng.Ke kgetlo la boraro jwale.Sehlopha se hlolwa papading ya boraro ka tatellano ke kena phaposing ya hotele ke utlwa ditlapa le puo tse mpe ka lebitso la ka ho tswa ho balatedi ba sehlopha di ne di utlwahala tsebeng tsa ka.

by Pheko Motaung

Comments (0)

There is no comment submitted by members.