Hoop....

Als de honger al je kracht verdrongen heeft
en er dan iemand voor je zorgt die om je geeft
en stilt zeer minzaam al je klagen
zonder er iets voor terug te vragen! M

by Madrason writer

Comments (1)

WOW! Dat is echte LIEFDE mijns inziens....Mooi verwoord in krachtige taal, zoals altijd, MW! 'k Heb er zeer van genoten, hardstikke bedankr voor het laten verschijnen inu.