Patak Ki Uran (Bicol Poem)

Magayunon na paghilingon
An patak ki uran.
Nag-uurunaan sa balisbisan
Garu kristal sa sampayan.

Magayunon na pagdangugon
An patak ki uran
Himno nin langit duman sa bubungan
Ini an mga awit nin sakong kaogmahan.

Narurumduman ko pa
Kan panahon na ako sadit pa
Hubang minatapsak sa laboy nin pagkamoot,
Sinasalud, ninanamitan an luha nin kamuyahan hale sa langit.

Narurumduman ko pa
Kan panahon na ako maringgaw pa.
An pagrigos sa turo ki uran
Sa sakuyang puso dakulang kaogmahan.

Ngunian ta minauran...
Gusto ming balikan
An panahon na uminagi
Tanganing marigos utro na nakahuba sa uran.

jomark m. baynado

by jomark baynado

Comments (0)

There is no comment submitted by members.