Log Har Mor Pe Ruk Ruk Ke Sambhalate Kyun Hain

Comments (1)

Such a powerful poem, Francis👍👍👍