FMS (27 May 1980 / Poblacion, Batangas)

Igwang Nagadan Mantang Harayo Ako

Bus,

Sa bintana,

Halabang dalan,

Daing bago…

An mga naagihang anino

Hali sa mga dahon

Na an liwanag sabog…

An dagat sa harayo,

An lipot nin paros

Na nakakatulok,

An estrangherong kataning,

Mga harong nin kamunduan,

An mga tawo sa ibaba na an mga mata malumlom…



Ah, habo kong isipon…

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes ) 1

Mary Elizabeth Frye

Do Not Stand At My Grave And Weep

Comments (1)

a nice introspective write..nice imagery or simile of sadness staring blankly of a person in mourning...a very particular write in Bicol dialects...but if this translated to English to be read all over the world it is a great one..10