Ikalabing-Isang Kautusan

Mahalin mo rin yaong
mga hindi mo kapanalig sa Kanya
sapagkat sila man
ay Kanyang mga lalang
na nagmula kay Adan at Eba.

by Marites C. Cayetano

Comments (0)

There is no comment submitted by members.