Congratulation To Julie And John, You Are New Parents (Senryu)

Sophie was coming
After hours of waiting
And extra praying.

Born by C-section
Birth weight, five pounds, nine ounces
Eighteen inches long.

Twelve years of waiting
Now you're seeing and holding
Newborn in your arms.

Thank God for His grace
You're blessed with new gift of life
You're new Mom and Dad

She is beautiful
With very cute subtle smile
Parents hold her tight.

Congratulation,
To our dear Julie and John
You are new parents.

NHIEN NGUYEN MD
9/20/2017

Below is the Vietnamese translation poem by NHIEN NGUYEN MD:

CHÚC MỪNG JULIE VÀ JOHN CÓ CON ĐẦU LÒNG

Sophie giờ đã sinh ra
Sau bao giờ đợi, bao lần cầu xin.

Sinh bằng cách mồ "xê da"
Dài inch mười tám, nặng gần sáu cân.

Mười hai năm đợi mỏi mòn
Bây giờ mắt thấy, ôm con vào lòng.

Cám ơn Thiên Chúa muôn vàn
Bây giờ con đã trở thành mẹ cha.

Sophie đẹp đẽ nhờ trời
Mẹ cha ôm ấp, miệng con như cười.

Chúc mừng John với Julie
Hôm nay chính thức là cha mẹ rồi.

NHIEN NGUYEN MD
9/20/2017

by NHIEN NGUYEN MD

Comments (0)

There is no comment submitted by members.