I, pre-poet

Poem By Vlado Martek

I’m going through life like im invisible
Alone in a big crowd of people
Walking down the street and nobody looks at me
They bump into me but just keep walking

I want to scream
But what good what it do?
Nobody would hear
Nobody would care

I’m seen as the average girl
If im even seen at all
The girl who never speaks
The girl who stays home on weekends

I’m sorry I actually want to remember
And not get totally drunk out of my mind
And not be able to remember
Or get so high I think im flying

I want to be like a bird
Able to fly away from what’s trying to kill me
But in my case they want to ruin me

But im not a bird
I never will be
I’m like an animal caged
Scared, helpless, lost, defenseless, and alone

I cant help but feel like
Even with all the pressure
Maybe its because they cant escape it
And i can

Im able to do as i please
Not give in to the pressure
Remember everything
And bit do something
That i never thought i would do
And was never under the influence so i didnt

If they could only see that my invisibility
Is liek a great big part of me
And sometimes its not half bad
But some times its unbearable

I’m done
I’m out
I’m me
The end.

Comments about I, pre-poet

There is no comment submitted by members.


Rating Card

5 out of 5
0 total ratings

Other poems of MARTEK

Lamenting Poetry

Look, I'm protected
by the alibi of poetry,
I'm writing a poem.

OPLAKIVANJE POEZIJE

Evo, sada sam zaštićen
alibijem poezije,
pišem pjesmu.
I potreba za smislom
daje mi veliki kredit
za cik-cak pisanje.
A neću, ipak, koristiti eksponente
kolektivne zaštite
uskličnik, upitnik, prekid.
Koristit ću patnju. Tegobu Zapadnog Balkana.
Otkud raspoloženje nego od stizanja:
za vrijeme češljanja stigla je knjiga:
Presecanje haosa. Na elegantan način
postala je dio frizure.
Tako jest: Jedna knjiga, Jedna pjesma,
Jedan žuđeni put.
Osjećam da je zaštita - prošlost, i
čuvam emociju maske.

Iživio sam svoju umjetničku snagu. To
ne stane u zlokobnu kutiju
mimo radne sreće.

PREDPOEZIJA (1978-1984)

*
tumarati se jezikom može
bez kraja.
Zauzeti stav znači ponuditi
predpjesmu čiji sadržaj
ispunjavaju/nose uvjeti, stavovi,
materijali, alati, podloge svojim
značenjima.

*
Svako uzimanje
pisaljke u ruku
čin je poštenja

*
Povlačim se iz svih
pjesama, da bih bio odgovoran
za buduću pjesmu, načinjenu
u radu na poeziji

*
Priprema je pjesma
je predpjesma
*
tri slobode slobode
slobode

*
ja tri puta godišnje
mijenjam mišljenje
o poeziji

*
jedan pjesnik
manje jedan pjesnik
jednako ništa pjesnika

*
jedna dvije tri četiri
pet šest sedam osam
devet deset jedanaest
dvanaest trinaest
četrnaest petnaest
šesnaest sedamnaest
osamnaest riječi pjesme

*
u Hrvatskoj ima
121 stari pjesnik
i 239 mladih pjesnika

*
tristo šezdeset metafora podijeljeno
sa osamnaest pjesnika jednako
dvadeset metafora i jedan pjesnik

*
tri do pet sadržaja
plus pet sadržaja
jednako osam do
deset sadržaja

*
23. patnja

*
šteta
što je poezija
sve

*
ovdje počiva gola riječ
samo rukom i mašinom
zapisana,
ja joj ne izmislih
budućnost

*
državo, unakazit
ću te poezijom

*
odričem se
metafore

*
da sam pjesma
bio bih ptica

*
ja se zalažem za poeziju
a vi je samo pišete

PRE-POETRY (1978-1984)

*
you can wander through language
endlessly.
To have an attitude means to offer
a model: the pre-poem and its content
fulfil/carry conditions, attitudes,
materials, tools, backgrounds with its
meanings.

*
Every grasping
of a pen in hand
is an act of honesty

*
I withdraw myself from all
poems, ready to be responsible
for the future poem, created
through work on poetry

*
Preparation is a poem
is a pre-poem

*
three freedoms freedoms
freedoms

*
I change my opinion
about poetry
three times every year

*
one poet
minus one poet
equals zero poets

*
one two three four
five six seven eight
nine ten eleven
twelve thirteen
fourteen fifteen
sixteen seventeen
eighteen words in poem

*
in Croatia there are
121 old poets
and 239 young poets

*
three hundred metaphors divided
by eighteen poets equals
twenty metaphors and one poet

*
three to five subjects
plus five subjects
equals eight to
ten subjects

*
23rd torment

*
it's a pity
everything is
poetry

*
here lies a naked word
written
only with hand and machine,
I have not created
a future for it

*
state, I'll disfigure
you with poetry

*
I renounce
metaphor

*
if I were a poem
I would be a bird

*
I stand for poetry
and you only write it

ČITAVA POEZIJA SE MOŽE SVESTI NA PRIPREMANJE ZA NJU (ELEMENTARNI PROCESI U POEZIJI VODE FAZI PRIPREMANJA)

Odričem se jedne svoje napisane
pjesme, s ovom pjesmom rušeći
sadržaje patnji u pratnju
jeziku. Sunce je ujutro
veće od nas, najidealnijih bez djela.

I nek je bolje ovo slično pjesmi od
najviše idealne prisutne u samom jeziku.
Jer sve što sam rekao
dijelom već biva njihova priča i zadnja
je riječ na to: poezija. Sada
me se nada pjesnik.

ALL OF POETRY COULD BE REDUCED TO THE PREPARATIONS FOR POETRY (ELEMENTARY PROCESSES IN POETRY LEAD TO THE PREPARATION PHASE)

I renounce a poem I have
written, with this poem I demolish
the subject of torment that follows
language. In the morning
the sun is bigger than us, who are at our best without artworks.

Let this similar poem be better than
the highest ideal of poetry existing in
language itself. Since all I have said
is partly their story and the last word
after that is: poetry. And now
the poet hopes for me.