Ishq Ke Dastan Hai Pyare

Poem By Jigar Moradabadi

Comments about Ishq Ke Dastan Hai Pyare

rakh qadam phunk phunk kar nadan zarre zarre mein jan hai pyare.. wah bahi kia kahney hai..


4,5 out of 5
1 total ratings