SS (7th august 1991 / ranchi)

Janani..

Wo aasha hai, wo abhilasaha..
parivartan ki wo paribhasha..
wo janani, wo shramkarni..
wah bhu, dhara aur dharti hai...
manav jiski kokh se janma..
yah wo dharti wah janani hai...

Wo aashaa hai, wo abhilasha...
jiske parivesh me manav ne rachi..
apne astitva ki paribhasha...
yah wah pustak, wah patri hai..
jiske prishthon par
manav ne ki apni kriti ankit hai...
yah wah dharti wah janani hai..

wah aashaa deep ki jyoti..
manav ki parivartan prerna
sah sangini hai...
wah manav jivan ke satrang
chata ki stotra ki janani hai..

wah dharti wah janani hai..
wo aasha hai wo abhilasha...
parivartan ki wo paribhasha........

User Rating: 4,5 / 5 ( 1 votes ) 1

Robert Frost

The Road Not Taken

Comments (1)

A nice poetic imagination, Srishti. You may like to read my poem, Love and Lust. Thanks