Lè Ti Nèg Vin Gen Kòb

Lè ti nég vin gen kòb
Yo vin aji kwè yon snòb
Yo vin trè frekan
Yo vin trè arogan
Yo aji kwè yon gwo blan
Ki pa respekte ni manman
Ni papa. Yo vin trè agresif
Paske yo gen lòr masif
Sou yo. Lòr masif nan dan yo
Diaman klè nan tout dwèt yo
Ala bagay, lè ti nèg gen anpil lajan
Yo vin kwè yon arivis gran dan
Ala istwa, lè ti nèg gen anpil kòb
Lè ti nèg vin frekan e snòb
Lè nèg ti zòrey vin gen pouvwa
Yo panse ke yo se gwo rwa
Lè yo vin gen anpil lajan
Ke yo pate genyen ak swè, ak san
Ou ak zoutil. Paske yo volè
Tout sa ke wap gade sila
Yo bay panzou menm jan ak eskanmòtè
Paske yo gen byen, yo gen pouvwa
Ala bagay si la lè nèg vin gen kòb
Yo fè epi yo vin pi mal ke Jòb
Ala bagay, lè arivis ap menen
Yo vin gen chat, yo vin gen chen.

Copyright © Janvye 2018 Logerie Hébert, Tout dwa rezève
Hébert Logerie se otè plizyè koleksyon powèm.

by Hebert Logerie

Comments (0)

There is no comment submitted by members.