Poem Hunter
Poems
Mua - The Raining Night And Chopin's Music
( / Sadec, Vietnam)

Mua - The Raining Night And Chopin's Music

MưaTiếng mưa rơi rụng vào vưòn
Lãng đãng nhạc theo nhau rơi rã
Chopin buồn thấm đẩm giọt mưa khuya
Chậm, từng hạt, rạt rào từng hạt
Chuyện buồn vui lòng khép lại rồi
Tiếng nhạc xanh réo rắt chơi vơi
Mưa bàng bạc giọt màu thanh tú
Rớt rơi những cánh hoa tàn ũ-rũ
Nhẹ như sương tơi tả theo mưa
Gió buồn ru len lõi song thưa
Quạnh quẽ lắm gió im lìm chờ đợi
Chờ tiếng nấc hay điệu buốn chới với
Chờ cơn may cho gió nhạc hòa chung
Tiếng chấm thanh và buồn dấu não nùng
Rưng rứt mưa rơi tàn đêm hiu hắt.Norman May 5,2006

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Mary Elizabeth Frye

Do Not Stand At My Grave And Weep

Comments (0)

There is no comment submitted by members.