Maraming Salamat

Lubos akong nagagalak
sa inyong mga komento
na aking natatanggap
dahil sa inyong mga papuri't ganyak
puso'y natutuwang lalo
kaya ako'y nagpapasalamat
nang buong ganap
Salamat, salamat
di ko man maipakita
sa inyo ang kaligayahan
na natamo at naramdaman
dahil sa inyong pagpapahalaga
sa aking mga munting tula
kaya hayaan ninyo ako na sabihin
bukal sa aking puso't kaluoban
Maraming Salamat
sa inyong lahat!

by cris sison

Comments (0)

There is no comment submitted by members.