Igra Bica

Bih ja bila srećna da pronađem kamen
da spotaknem mudrost velikih vladara
bih ja bila srećna da im skinem znamen
medalje da raselim s njihoih njedara

bih ja stala tamo na njihovo mjesto
i vikala glasno da zvone sva zvona
bih ja nikom dala pozlaćeni presto
bih ja nikom dala dragulje sa trona

điha lomi noge konju
ne četri ih više nemaš
za carevu potonju
odgovor da spremaš

điha rago na tri noge
hej ti grudo moja mila
u odeždi malog boge
bih ja srećna bila

1993

by Miroslava Odalovic

Other poems of ODALOVIC (1398)

Comments (0)

There is no comment submitted by members.