Muklat, Nangiturog

Muklat, nangiturog
Pigbabasa ko si Federico Garcia Lorca,

Kan pigbadil ako ni Giovhanii Buen sa payo,

Sinda Richard D. Madrilejos, Julius Bariso pighihibian an

Naglakop kong alimantak sa pulang salog,

Pigkukuhanan ni Jaime Jesus Borlagdan nin litrato

An sakuyang lawas na dai mabibisto, ni siisay man,

Nag-abot si Jacquiline Guarin na naghapot kay Jaime Jesus

Na an pangaran Salvador Neruda,

An hapot: Anong nangyari Salvador?

An simbag nin gabos: Wara lang.Si Jun Lim naglalakaw, solo-solo, parani

Nagngirit si Giovhanii Buen, garo ayam.

by Frederick Maurice S. Lim

Comments (0)

There is no comment submitted by members.