BM (july 24 1994 / )

Het Onbegrip, Begrijpen

Het is moeilijk om te kijken
naar iets, dat alleen maar onzichtbaar zal blijken
Ik probeer het te begrijpen
maar er is niets, om ermee te vergelijken
Maar ik zal en blijf proberen
want ik kan het niet ontberen
Dat een liefdevolle leven
aan ons gegeven
Zonder het te beproeven, te benaderen
zonder enige slag of stoot, het eind zal naderen

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes ) 2

Comments (2)

Happy birthday to my brother x
This is a wonderful, sweet, piece about a little girl's love for her brother. A very heartwarming thing to read. I wish such love were with all families. GW62