[zulu, Inkondlo] Bekezela Sibusiso

Bekezela Sibusiso, kuba m'nyama lapho sekuzokusa
Uze ungalilahli elakho ithemba
Beka konke kuM’Dali wakho yena okuqinisayo
Akumise ngazo zombili
Ngisho noma zivunguza izivunguvungu zalomhlaba
Gcina izinyawo emhlabathini, ikhanda emazulwini
Amehlo uwabhekise phambili
Uma zibaba ezimathonsi, khala ushona ukhona
Ungakhohlwa umkhuleko
Nobuhlakani buka yihlo
Nokukhalipha kuka mame
Nenjulalwazi yoBuntu basemandulo
Bekezela Sibusiso, olwa-kusasa luqhakazile

by LLM Mbatha

Comments (0)

There is no comment submitted by members.