( / Sadec, Vietnam)

Night

When the sun falling into slumber
When the battles’ flares awake in the night
When sorrows and darkness entwine
The magic light in dark fields begins its tricks
as the shinning eyes of a thousand black cats
searching for their lost lovers
As the shadows have no place to rest
In the depth I heard the wailling
of a million of tortured souls

Night – I listen to the murmur of the lovers’ sadness
or is it their quiet laughters – I don’t know!
Night – I heard the crying of my country
Closing my eyes and holding my breath
and here my little one still in his gentle sleep

Night – darkness will be fading soon
And the sun will be back
for you, my darling child
and you, my beloved earth!

Saigon 1968

Translation from Vietnamese poem: 'Đêm'

Đêm

Khi mặt trời ngũ yên
Khi hoả châu trở giấc
Những chân trời đen và buồn phiền
như sát nhập vào nhau
Ánh sáng nào lung linh của miền chinh chiến
Như ánh mắt con mèo đen
đi tìm một tình yêu lạc dấu
Như loài ma trơi không bến bờ để đậu
Tôi nghe tiếng gọi thê thiết
từ tâm tư tràn đầy suy tư và đau khổ
Đêm- tôi nghe tiếng những người tình
khúc khích thì thầm mà sao như nức nở âm ba
Đêm - tôi nghe tiếng quê hương não nùng kêu khóc
Tôi lặng yên
Đứa con bé dại hãy còn nằm im và ngoan ngoãn trong lòng
Đêm sẻ bỏ đi và mặt trời sẽ trở lại
Cho con
và cho quê hương.

Saigon 1968
Nhật Thụy Vi

by Nhat Thuy Vi

Comments (0)

There is no comment submitted by members.