IU (3 december 1939 / Village Finta, Dambovitza)

Nobody Wants To Work Any More

Nobody wants to work any more
If is not paid for three
Outlaws on horses are free
Hidding a secret indoor

Leaders with stylish hats
with lipstick on lips old Women
Like Siamese cats
More happy never have been

Do not worry, say leaders
Everything's under control so that
Even if the water has reached our neck,
We awaiting optimistic dawn

romanian version

Nimeni nu mai vrea să lucreze

Nimeni nu mai vrea să lucreze
Dacă nu-i plă tit cât trei
Trec haiduci pe caii lei
Spre ţ inuturi calabreze

Spânzură ţ ara de grinzi
Liderii se ţ in de chermeze
Babele se rujează în oglinzi
Ca niş te pisici siameze

Nici o grijă , spun conducă torii
Totu-i sub control astfel încât,
Chiar dacă apa ne-a ajuns până la gât,
Aş teptă m optimiş ti ivirea aurorii

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes ) 1

Other poems of UNTARU (241)

Comments (1)

Thankyou for your poetry Ion! I will be looking forward to more that you write... Daniel Artemas Harmon