Δίχως Πνοή (Non-Breathing)

Κάποιο θολερό πρωΐ
άφησα σε μιαν Ακτή
την χαρά και την πνοή
κάπου μόνη και νεκρή!

Μελαγχολική βροχή,
ξάφνου έπεσε στην γη
ένα βιαστικό γιατί;
Κι εχάθη στην σιωπή!

Όπως ζούνε οι Νεκροί
μες σε άνυδρη Πηγή
Εκοιμήθηκα πολύ
ως το επόμενο, γιατί..

Κλει' το νου δίχως ακτή
σε κατάκλειστο κουτί
λεν του Άδη οι δολεροί '
δεν διαγράφετ' η Ψυχή! ..

© Μαίρη Σκαρπαθιωτάκη
(Δίχως πνοή)
επτασύλλαβος
30.7.17

Some cloudy morning
I left on a Coast
Joy and breath
Somewhere alone and dead!

Melancholy rain,
Suddenly fell to the earth
A hurried why?
And it was in silence!

As the Dead lives
In an anhydrous Source
I was very honored
As the next, why..

Stops the mind
without a coast
In an enclosed box
Hades the Hades'
Do not delete the Soul! ..

© Mary Skarpathiotaki
(Non-breathing)
Seven-syllable

by Mary Skarpathiotaki

Comments (2)

https: //drive.google.com/file/d/0B054ZHQLamfpRGYyZHlha0JOS28/view? usp=sharing
Joy and breath unite in mind but life seems to be very amazing feeling somewhere alone and dead. Do not delete the soul. Soul carries impressions and memories. Amazing sharing is done.10