Nuaa Sakaal (Kosli Poem 126)

Aaibaa re nuaa sakaal ei duniaar aakaashen
Laal tuk tuk hei bel udbaa andhaar khedbaar sakaashen.
Dukh, duken, niraash-bhaaab guniaa baagir jibe bhaagi
Sukh, sardhaa, shaantir bhaab maachhi baagir aaibe kudi.
Mardi, naed badhi, kharaar jhaanj, sheeter dhurkutaa paleijibaa
Sunaa kennaan phasal phali dukhi chaasi ke hansei nebaa.
Garib dhani ta sansaar aai helen sabe sukhe khaaibe muthe
Kabaar kari bhuken naain suan pindhbaar laagin paaibe gute.
Kalaa guraa, jaait paait bhed bhaab sansaarun dirpit palaabaa
Sabe rahebe misiguli kari hansi khusi pher phiri aaibaa.

by Binapani Mahaling

Comments (0)

There is no comment submitted by members.