ତୁମେ ଆମର (Odia) You Are Ours

ବୋଳିଦିଅ
କଳା ଧଳା ହଳଦିଆ
ଗୋଟେ କାଠଖଣ୍ଡ ଉପରେ,
ସେଇଟାକୁ କହିଦିଅ ଈଶ୍ୱର
ତୁମେ ଆମର ।

ଲିପି ଦିଅ ସିନ୍ଦୂର
ପଥର ଖଣ୍ଡେରେ,
ମା ମା ଡାକି
ହୋଇପାର ପାଗଳ ।

କାଟ ଗଛ
ପୋତ ନଦୀ
ଖଟାଅ ମଣିଷ ସ୍ଵାର୍ଥ ରଖି
ଘୋଷଣା କର ନିଜକୁ ନିଜେ
ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ।

by Gajanan Mishra

Comments (0)

There is no comment submitted by members.