On Our 43rd Wedding Anniversary

Today is our wedding anniversary.

To count the date, it's exactly forty three.

Not long ago, my hair was soft and black

Now, my hair is turning white under the weight of time.

We attended our anniversary mass at St Paul's church this morning

The priest and the whole church thanked God on our behalf.

I thanked God in heaven for many blessings.

I thanked my wife for her life long loving heart.

After attending mass, we went shopping for groceries.

Food will be prepared as we need,

But the steaming hot lobsters were ready for the feast.

Lobsters were delicious and I ate as much as I wanted.

They tasted much better with a cold beer.

As I enjoyed the feast, I reflected on my life.

Once again, I thanked my life partner and my wife.

NHIEN NGUYEN MD.

1/9/2016


Translation of Vietnamese poem of NHIEN NGUYEN MD:


NGÀY KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH HÔN


Hôm nay, kỷ niệm thành hôn

Đếm năm, đếm tháng, vừa tròn bốn ba.

Ngày nào, mái tóc còn xanh

Bây giờ, tóc đã bạc mầu phong sương.

Sáng nay, lễ tạ, St Paul's

Linh mục chủ tế, bao người tạ ơn.

Cám ơn Thiên-Chúa trên trời

Cám ơn vợ đã một đời yêu tôi.

Thế rồi sau lễ nhà thờ

Chúng tôi đi tiệm mua đồ nấu ăn.

Đồ ăn sẽ được nấu dần

Nhưng mà tôm nóng sẵn sàng về ăn.

Ăn một rồi lại ăn hai

Lại thêm bia nữa, tôm càng ngon hơn.

Ngồi ăn, suy nghĩ truyện đời

Cám ơn lần nữa bạn đời, vợ tôi.

1/9/2016

by NHIEN NGUYEN MD

Comments (1)

A delicious poem to celebrate a wonderful life and marriage together!