Unos

May dakilang unos na dumating.
Ito'y umatake lihis sa aking daing.
Kaba ang dulot nito sa aking buhay,
Sapagkat winawasak nito ang bukang liwayway.

Ang unos ay matulin na tumitindi.
Bawat buhos ng ulan ay naghihiganti,
Ramdam ko ang kanyang nakakagulantang hinagpis,
Ngunit di mahulaan ang kanyang nais.
Ang hangin nito'y sadyang nakakatayong balahibo,
At ito'y nagdudulot ng kaligkig sa aking buto.

Nais ko itong yakapin ng mahigpit,
Ngunit ang takot ko'y nanaig.
Sadyang ang unos, sa kaluluwa ko na nakaukit
At sa aking damdamin ay nakadikit.

Ang aking isipan ay sadyang naguguluhan,
Sapagkat ang unos ay di tumatahan.
Sadyang di ko ito madaling mabitawan
Ang kalikasan ng unos ay di ko mahulaan

Unos, ikaw ay nagdudulot ng kasaligutgutan,
Sa aking kaluluwang sugatan.
Pilit mong hinahapo ang sakit.
Ngunit ang ginhawa ay pilit na ipinagkakait.

Ako'y pilit na kumakapit,
Nanalangin na sana ang iyong direksyon ay pumihit
Di ko na masabayan ang iyong pagkaripas,
Sapagkat ako ay unti unting kumukupas.

Ngunit hinding hindi ako bibitaw.
Sa kapanatagan, ako'y uhaw.
Mananaig ang aking daing.
Walang humpay akong mananalangin.
Ang bughaw na langit ay muling masisilayan,
Kasabay nito ang iyong tuwirang paglisan.

by Karima Puzon

Comments (10)

I am inspired by the mastery of your toilet wall verse!
Far, far from crap Mister Chuck.
LoL that was witty! Preets
Many a shitter stall have my musings while logging off...literally. Te hee, hardy, har, har! When you have a chance, check out Phillip Sawatzky's 'Epigram To Charmin' if you haven't already.
Your poems bring a smile to my face. You're definitely a good way to start the morning.
See More