Poem Hunter
Poems
Paano Kita Malilimutan (How Can I Forget Thee)
(11/07/1975 / Natonin, Mountain Province, Philippines)

Paano Kita Malilimutan (How Can I Forget Thee)

Poem By MELVIN BANGGOLLAY

Paano kita malilimutan (How can I forge thee)
Kung ika'y laging nasa isipan (If you are always in my mind)
Na sa bawat pintig ng kalooban (that in every beat of my heart)
Larawan mo ang laging laman (your image is always inside)
Ng guniguni't at kaisipan (In every dream and thoughts I have)
Kahit pilit kitang kinakalimutan (Even I tried to forget thee)
Kahit puso ko'y iyong sinaktan (Even if you did truly hurt me)
Nang ako'y iyong iwang luhaan (When you left me crying)
at sumama sa ibang kandungan (and went to someone's charm)

Anong hiwaga ang meron ka (What mystery you have)
Kung bakit ikaw ang nakikita (Why its you that I have seen)
Sa dulo ng puso ko at mata (in the end of my heart and eyes)
Na kahit anong gawin ay di kita (That no matter what I do, I can't)
Maalis sa aking pagsinta (remove you in my desire to love)
At kahit pilitin kung kalimutan ka (and even if I tried to forget you
ay di ko talaga magawa-gawa (I really can't do to forget you)
kasi alam mo namang nahal kita (Because you knew I love you)
Saktan mo man pusong aba. (even you keep on hurting my heart)

User Rating: 5,0 / 5 ( 3 votes ) 3

Comments (3)

What is the language Melvin? Why not you help in appreciating the poem by translating this into English?
Hanip, wala akong masabi, masyadong malalim ang nilalaman, wala ako say!
Magaling-magaling! Sobrang romantiko ito pare ko! Salamat. Sampu para dito.


Comments