Panahon Nin Makusog Na Buot

Hababang layog nin mga bayong sa mga burak,

Sa higod, an mga hibi nin langitnon

Nakabitin sa balaybayan,

An ulok nin mga dahon

Na kakawat nin paros

Na oyayi sa mga ayam

Na nakahigda sa ugma

Nin sakong mga bitis

Na nagpapahingalo

Ta pahali na an halabang aldaw,

Bukas an pintuan sa bangui

Na pighahalat kong daing hapot…Igwang panahon na arog kaito,

(Minsan sana ito mag-abot)

Panahon na an ugma kugos

Nin sakong solamente.Dai ko kaipuhang magrayo

Tanganing maghanap nin kahuron,

Maghanap nin init,

An pagkamoot nasa laog,

Pighalat niya ako na siya sakong madangog.

by Frederick Maurice S. Lim

Comments (1)

another nice imagery write in Bicol dialect..If you can translate this in English is more better so the world can read..an that also goes to show how smart (Oragon) you are..