Pieśni Do Brata Słońca (Św Franciszka Z Asyżu)

Najwyższy, wszechmocny dobry Panie,
Twoj jest uwielbienie, chwała, honor i każde błogosławieństwo.
Tobie tylko, Najwyższy, są one przyznane,
I nikt nie jest godny, aby wspomnieć imię Twoje.

Pochwalony bądź, mój Panie, ze wszystkimi stworzeń Twych,
szczególnie Panem Bratem Słońcem,
który jest światło dzienne, i Ty oświecić nas z nim.
A on jest piękny i promienny, z wielką okazałością:
od Ciebie, Najwyższy, prynosi znaczenia.

Pochwalony bądź, mój Panie,
za Siostrę Księżyc i gwiazdy:
na niebie Ty je stworzyłeś
jasne i cenne, i piękne.

Pochwalony bądź, Panie mój, za Brata Wiatr
i za powietrze, albo mętny lub spokojny,
i na każdą porę roku,
przez którego, Tyś rozpuszczasz Twe stworzenia pokarm.

Pochwalony bądź, Panie mój, za Siostrę Wodne;
który jest bardzo przydatny i pokorny
i cenną i czystą.

Pochwalony bądź, Panie mój, za Brata Ogień,
przez które oświetlisz noc:
i jest piękny i wesoły
i mocny i silny.

Pochwalony bądź, Panie mój, za naszą siostrę, Matki Ziemi,
który nas karmi i poucza nas,
i produkuje różne owoce
wraz z kolorowymi kwiatami i ziołami.

Pochwalony bądź, Panie mój, za tych, którzy przebaczają, dla Twojej miłości
i podtrzymują słabości i przeciwności.
Błogosławieni, którzy wytrwają w pokoju,
bo przez Ciebie, Najwyższego, będą one koronowany.

Pochwalony bądź, mój Panie,
za siostrę naszą, Śmierć cielesną,
przed którą nikt z żyjących ujść nie może:
biada tym, którzy umrą
w stanie grzechu śmiertelnego;
błogosławieni ci, których będzie ona znaleźć, pełniących Twą najświętszą wolę,
bo druga śmierć nie wyrządzi im żadnej krzywdy.

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dzięki mu składajcie
i służcie mu w wielkiej pokorze.

[Rendered into Polish by O. Á. Christie
used as subtitles available under the "closed captions" menu
for the video "San Francesco d'Assisi's Cantico di Frate Sole read by OÁC"]

a oto oryginalny tekst w dialekcie Umbrii:

Cantico di Frate Sole / Cantico delle Creature / Laudes Creaturum

Altissimu, onnipotente bon Signore, 
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano, 
et nullu homo ène dignu te mentovare.

Laudato sie, mi' Signore cum tucte le Tue creature, 
spetialmente messor lo frate Sole, 
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de Te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si', mi Signore, per sora Luna e le stelle: 
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si', mi' Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

Laudato si', mi Signore, per sor'Acqua.
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si', mi Signore, per frate Focu, 
per lo quale ennallumini la nocte: 
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Laudato si', mi Signore, per sora nostra matre Terra, 
la quale ne sustenta et governa, 
et produce diversi fructi con coloriti fior et herba.

Laudato si', mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore
et sostengono infrmitate et tribulatione.
Beati quelli ke 'l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si' mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male.

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
et serviate li cum grande humilitate.

by Oilibheir Alain Christie

Comments (0)

There is no comment submitted by members.