NI (25/04/1988 / KATLAMARI)

Posnno Amar Kabir Kache

Jarai kabita lekhe tarai ki aj kobi?
Jara chondo gare tai ki aj rabi?
ami lekhi tumi o lekho lekhe aro aneke
ara sabai kabi tabu rakhena kano mone kei?
posnno amar sabar kache Jodi amra kobi
ache ki tar proman surup kono akta chobi?
Aj ke jarai kabita likhe kabi jodi hoy
Bolona tader lekha kano panddu lipi roy?
Sab likhe valor valo neikho keno man?
Na peye thay pathyo majhe bithay abodan?
Ta hole aj kabi name anno kono rup
Bolnare vai tara tari achis kano chup?
Ami vabi kobi ami jakhon likhi chora
Asole mora kobi kin a montobbye khai dhgya.
Kato kabi alo galo amara to chuno puthi
Pabo ki man lekhari dam dhorte alta khuti?
Andhyo theke alor dipe jakhon ami dekhi
Kape je hat tharo tharo kamone kore likhe?
Shukantto najrul r likhe chilo moder prio rabi
Tader ki sai jonme chilo kabita lekhar vabi?
Jara age likhe chilo tarai maha kabi
Ata ki aj praman je tar nobel pelo rabi?
Ami lekho sabai lekhe pabo ki tader moto hote
Amor hoye thakbo ki mora manob a jagote?

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes ) 1

Other poems of ISLAM (18)

Robert Frost

Stopping By Woods On A Snowy Evening

Comments (1)

Jarai kabita lekhe tarai ki aj kobi? Are those all poets who write? Jara chondo gare tai ki aj rabi? All those lighting are they Sun? beautiful Brother :)