KE ( / )

ଆହୁରି ଅନେକ Much More

ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନଦୀ
ଗଜାନନ ମିଶ୍ର

ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନଦୀ
ଯାଏ, ଯାଉଥାଏ ବହି ବହି।
କିଏ ଦେଖେ କିପରି!

ନୀରବତା ବିତରେ
ଜୀବନ ନୀରବରେ
ଆକାଶର ଚୌହଦୀରେ।

ପାହାଡ ଉପରେ
ଝୁଲେ, ଝୁଲୁଥାଏ ତାରା।

କୁହ ନା, ପଳାଏ ଠେକୁଆ,
କେମିତି ପଳାଏ କୁହ ନା,
ଦୌଡି ଦୌଡି ମାଟି ଉପରେ।

ଗଛର ପତ୍ର ବି
ହଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ
ବେଳେବେଳେ ଏଠାରେ।
ଚିଁ ଚାଁ ମେଁ ମାଁ
ନାଇଁ କିଛି କେଉଁଆଡୁ।

ଗୁମ୍ ଥାଏ ମେଘ,
ପ୍ରଜାପତି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରେ ନା
ଉଡିବା ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ।

ଏହେଃ, ୟେ
ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଫୁଲ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ
କି ମନୋହର!

ହିସାବ ଥାଏ ଆହୁରି ଅନେକ।
ଚାଲୁଥାଏ ପିଂପୁଡି ଧାରରେ।

ତପୋବନ, ଟିଟିଲାଗଡ, ବଲାଙ୍ଗିର
20/7/2019

by Gajanan Mishra

Comments (2)

I enjoyed this one, it's brief but on point.
I must have missed this one' It's good