Μοναξιά Ι

Μάτια ανοιχτά_
Όνειρα νεκρά_
Στο μέτωπο σκοτάδι_
Είναι μια νύχτα, είν' ένα βράδυ_
Ώρες αργές, σκέψεις σκοτεινές_
Χωρίς αγάπη, χωρίς ύπνο_
Στης μοναξιάς το δείπνο_
Λόγια βουβά_
Πέφτουν βαριά_
Στου ρολογιού τους δείχτες_
Και γίνανε πληγές αυτές οι νύχτες_

by Elsa Zografou

Comments (0)

There is no comment submitted by members.