Raait (Kosli Poem 128)

Shun shaan raait heichhe sabu aaden khaali nirab
Chare chirgun sabhe suichhan khaali subhuchhe kulihaar shabad.
Dhire dhire paban maaruchhe aau nijar suren geet gaauchhe
Much much taraa aakashar chhati na jhum jhumei naachichhe.
Ketebelen kentaa baadlir phad phad shuni dar laaguchhe
Musha dhusaakar khar khar shuni chhaati dhad dhad hauchhe.
Helen janhar dim dimaati ukiaa raait madhur karuchhe
Saraa raait ei paahaad talen bul-baar ke man karuchhe.
Jhinkaarir sabad aau tentaar pat pat manar bhaabnaa ke bhanguchhe
Pher bi kaanaa shaanti ache ei pabanar maliphuliaa kahanren.
Ei taangar upren shui man karuchhe saaraa raait aakaash ke dekhtin
Man hurud k eek kari mor saange muin manbhari kathaa hetin.
Duniaa-daari chaadi mor janmu eben tak sabu kathaa bhaabtin.
Ei raait ke chhati bhitren jaaki man bari sapan dekhtin.

by Binapani Mahaling

Comments (0)

There is no comment submitted by members.