Sa Pagsubang

Daw gilimot, nawala, ug nahikalimtan mo na sa dayon
Ang himno ug awit sa atong damgo nga gi hiklib ko karon
Kay ang mga tipasi sa kagahapon daw kini haghagonon
Nga nagahaploy sa akong kalawasan tim-os nga handomon
Sa matag hapon, ania ako, kanonay nagahandoraw
Sa mga bito-on matag subang sa bulan sa kagabhi-on

Lab-as pa sa akong panumdoman kong akong batbaton
Ang imong mga panaad nga gi hapnig ko lang sa hilom
Kini ang gahatag ug hagit nga ako ni-a magapadayon
Sa pagdumdom, sa mga panaad tang buhi ug bahandianon
Nga budhian ta sa atong kinabuhi kong kinahanglanon
Kanako pabilo nga ning subang gabuhi kanako sa dayon

Ug kay ngano, unsa; tugutan ta ba sila nga bulagon kita?
Ang akong pagka ulipon ug pagkatimawa kasal-anan ba?
Sa mata sa diyos patas kitang tanan, walay labaw o bathala
Pero kay gikatakda ka sa usa nga kanila may importansiya
Kay sila na silaw sa salapi nga gihambin nga ilang gibandira
Ania, panahon sa subang sa bulan, gitakda inyong panaghiosa

Paminawa, bati-a ang pagdangoyngoy sa akong kasingkasing
Sa kamingaw pabiling gaantos daw gipangilaba sa hangin
Hain na, o asa na, ug na unsa na ang gipanompa-an tang duha
Pabilin kong gi balaan sa hilom ang langitnon tang gugma
Ug sa akong kahingawa, o ngano ba, nganong galo-ib ka?
Sa pagsubang sa bulan, ning akong lubnganan, ako pasaylo-a.

by Edgar Rendon Eslit

Comments (3)

whew! maka pangaghoy pod tag lawom aning imong balak...i tried bisaya pero kinahanglan pang pugaon pag -ayo...salamat...high marks from me
Sa pagsubang sa bulan, basin ra ug matuman ang imong mga damgo Dodong, uban sa panalangin sa atong makagagahum..Very nice, and well penned here, Edgar..
pagka anindot sa imong balak ting...nahinumdom intawn ko sa akong mga nanglabay nga kaugmaon..bitaw ting..nindot kaayo...talagsaaon kaayo dire sa kalibotan sa mga amerkanung karaan hehehe..ayo ayo diha ting..nindot gyod ang atung pinulungan.., , bisdak