FMS (27 May 1980 / Poblacion, Batangas)

Salamat

Gugurang,

Salamat sa saro pang aldaw,

Salamat kun may masunod pa,

Kun ini na an kasagkuran,

Salamat.

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.