Shoot Worlds God To Thee

World is servant to money
And to a morass of sin
In vain have you other things
Faith, health, and parents;

So much striving for the womb
Food, drink and comfort
Man does not know he's dead
If he wants only play and song!

Shoot worlds God to Thee
We live in a time of failure
Gehenna is sending its emissaries
And without You, our chances are fewer

Alienated every day
We willingly gave our side
Instead of life we choosed the death
Do not let springs of life to dry!

romanian version

Se înrobeş te lumea la arginţ i
Ş i se afundă -n cloaca de pă cate
Că nu mai e destul să ai de toate:
Credinţ ă , să nă tate ş i pă rinţ i;

Atâta vânzoleală pentru pântec,
Mâncare, bă utură ş i confort
Ş i bietul om nu ş tie că e mort
Dacă -ş i doreş te numai joc ş i cântec!

Trage Doamne lumile la Tine
Că tră im o vreme de avarii
Gheena îş i trimite emisarii
Ş i fă ră Tine ş ansele-s puţ ine.

Ne-nstră ină m pe zi ce trece
Ne-am cedat de bună voie partea
În locul vieţ ii noi ales-am moartea,
Nu lă sa izvoarele să sece!

by ion untaru

Other poems of UNTARU (241)

Comments (0)

There is no comment submitted by members.