Sin Of An Affair

Segments of the forefinger,
Squeezed around the thumb,
Hanging on the edge,
And clutched on meadow stalk.
I twisted my thumb;
Tears filled around her pupil
As her eyes faded to deep.

by Barry Lindelihle Mvelase

Comments (1)

inhle inkondlo yakho, nokukushiya nemicabango yokuziqedelela kuyenza izoyize kakhulu. Siya_! !