Said Cell - Hojëza Fjale

said cell

Not fit today, the word Mortie
pegajmerë as casual
thrown away!

Not fit on the day, earthy
to subdue fanatical kryelartësitë
sold to blackmail the sun!

Not fit on the night, lunatics
as they distort reality
with the sounds of lust!

I do not fit either of slain phoneme
drummer with fake violins
in millions of kisses!

No word on either outgrown
My fever dire
in bone dolls!


Albanian language

Hojëza fjale

Nuk më nxë sot, morti i fjalës
si pegajmerë të shkujdesur
hedhur tutje!

Nuk më nxë dita, tokësorët
t'i mposht kryelartësitë fanatike
që shantazheve i shiten diellit!

Nuk më nxë nata, të çmendurit
teksa shtrembërojnë realitetin
me tingujt e epshit!

Nuk më nxë fonema as të vrarët
lodërtarët me violina false
në miliona të puthura!

Nuk më nxë më as fjala
ethet e mia të kobshme
në kukulla me kocka!

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Edgar Allan Poe

Annabel Lee

Comments (0)

There is no comment submitted by members.