Lala Ngokuthula

lala ngokuthula
lala ngokuthula
lapho ngingike ngisakhuluma
ngingeke ngisa ngisajabula
ngengekwazi ngisho noku lalela
ngingeke ngisa phinde ngiku bone
lolo hleko lwakho
uthando lwakho
angasiyaphathi eyokuvalelisa umzimba wakho
konje ubulungile
uthembekile
lala ngokuthula
sizokukhumbula
especially usumamatheka
usho ngamazinyo amhlophe

ngiyazibona izihlobo ziyakhala
angisayiphathi eka mama wakho
angisayiphathi eyizntombi zibulala inyoka
kuyasho ukuthi ubiyisoka
phoke
ngeke waku bona lokho
lala ngokuthula
lala ngokuthula
sizokukhumbula

by THOKOZANI MAGAGULA

Comments (2)

I like this, brings back memories of the 'gifts' of my children.
Tom, Get out of my head! This is insane...I hadn't even read this! adria