The Meeting

Together at a fair book
The stars surprised by a flash
You bought five pieces paying cash
thousand dollars. And I said: Eh bien, look!

Twenty years I had then
And we believed in illusory target
Between dawn and memento mori,
Only murmuring of babies

Five and a half decades later
Lost memories are in revolt
The health in fact is a disease
Which forgets come into force

One of them crossed five continents
Another bound a pen by his neck
To move from z to x
The agony of an eternal failure

Life has brought us face to face
I am no more intrigued
Richer in loss or gain,
Which of us more praises?

romanian vaersion:

Re-întâlnirea

Împreună la un fair book
Starurile că deau în câte-un flash
You have bought five pieces paying cash
Thousand dollars. Ş i mi-am zis: Eh bien, look!

Două zeci de ani aveam atunci
Ş i credeam în ţ inte iluzorii
Între zorii ş i memento mori,
Numai gunguritul unor prunci

Cinci decenii ş i juma'te peste
Amintirile pierdute se ră scoală
Să nă tatea e de fapt o boală ,
Care uită să se manifeste.

Bate unul continente cinci
Altul ş i-a legat de gât un pix
Ca să mute de la z la x
Agonia unui veş nic clinci

Viaţ a ne-a adus iar faţ ă -n faţ ă
Lucruri care nu ne mai intrig'
Mai bogat în pierderi sau câş tig,
Care dintre noi azi se ră sfaţ ă ? !

by ion untaru

Other poems of UNTARU (241)

Comments (0)

There is no comment submitted by members.