The Storm Of Roses, A Poem By Ingeborg Bachmann In Hindi/Urdu Translation

Kahin bhi jab hum
gulab k phooloN ki beshumar chahat main
is k toofaan main chalte hain,
is k kaantay raat ko khub chubne lagte hain.
Aur pattay jo jhaDioN main chup chup shaant the
hamare paoN main kulbulate the,
bijli ki kaDk ki tarah garjane lag jaate hain
jab un par pair rakh kar hum chalte hain.

by Ravi Kopra

Comments (0)

There is no comment submitted by members.